Usługi

Usługi księgowe

 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgowości NGO

Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa

 • Sporządzanie deklaracji do ZUS
 • Przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innych dokumentów kadrowych
 • Wyliczanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników

Rozliczenia w zakresie VAT i akcyzy

 • Kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń podatku VAT
 • Kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego
 • Rozliczanie VAT – rolników

Pozostałe usługi

 • Przygotowywanie wniosków o dotację
 • Rozliczanie dotacji

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • Ewidencja przychodów z działalności
 • Ewidencja podatku od towaru i usług
 • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja kosztów i przychodów;
 • Ewidencje podatku od towarów i usług;
 • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków rwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • Sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych CIT, VAT, AKC oraz sprawozdań rocznych

Inne usługi w ramach usług księgowych

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • dekretacja,
 • osobiście odbieramy dokumenty z siedziby Klienta